Oljans ursprung

Smörjoljan kommer från råolja, den som man pumpar upp ur marken. Den destilleras för att få ut olika produkter. Ur samma liter råolja får man varierande mängder av olika produkter t.ex. gasol, bensin, diesel, fotogen, motorolja och asfalt. Man kan alltså få ut exempelvis bensin och asfalt samtidgt, dock inte mer än en liter...

Råoljan består av en blandning av olika långa kolvätekedjor. Lite generaliserat kan man säga att gasolen (propan eller butan) har kortast kedjor och asfalten har längst kedjor. De flesta petroleumprodukter är blandningar av olika kedjor. Det är t.ex därför bensin blir dålig med tiden, den består (återigen lite generaliserat) av en del tunga (långa) kolväten och en del lätta (korta). Ju kortare kedjor, desto lättantändligare är det. De lätta avdunstar fortast och kvar blir de tunga som är svårantändliga. Diesel klarar sig bättre eftersom den är tyngre.

Allmänt om motorsmörjoljor

Oljan i sig blir inte sämre med tiden. Däremot så förorenas den om den används i en motor. Oljefiltrets uppgift är att ta bort förorenande pariklar. Det lyckas inte ta bort alla och med tiden blir det igensatt. Det är därför filtret skall bytas med jämna mellanrum. Oljan kan också renas i centrifug, men det är inget man gör till vardags. Oljan kan också försuras (få ett lågt pH) av kemiska föroreningar (förbränningsrester) och det kan justeras med tillsatser. Centrifugrening och pH-höjande åtgärder utförs oftast till sjöss. Alltså, med avseende på partikelföroreningar och surhet kan smörjolja i princip användas hur länge som helst om kan renar den. Smörjegenskaperna försämras inte. Hög värme förstör också oljan, men med tanke på att ett glidlager i en motor har en optimal arbetstemperatur på 60-70 grader och det inga problem.

En annan av motoroljans uppgifter är att suga åt sig fukt. Oljan skall helt enkelt torka upp i vevhuset. Moderna oljor, såväl syntet som mineral, är bättre på det än gamla. Oljan i manuella bilväxellådor behöver bytas väldigt sällan eftersom de varken utsätts för partikelföroreningar, kemiska föroreningar eller kondensfukt i någon större mängd. Det mekaniska slitaget finns ju i en växellåda också liksom i en motor.

Syntetolja

Den moderna hel- och halvsyntetiska oljan är inte konstgjord som namnet antyder. Det är egentligen samma gamla olja, men den är behandlad. Skillnaden på mineralolja och syntetolja är huvudsakligen att syntetoljan raffinerats anorlunda och behandlats för att göra kolvätekedjorna så lika långa som möjligt. Den har lite andra tillsatser också. Fördelarna med syntetoljan är att främst att den fungerar bättre vid höga temperaturer och höga glidhastigheter, t.ex. i ett turboaggregat. Mineralolja kan koksa i en sådan situation.

Syntetolja i gamla motorer

Det finns inga belägg för att syntetoljan löser upp gammal sot i en motor. Däremot kan den vara aggresivare mot packningar. Äldre motorer är ofta lågvarviga och har väl tilltagna lager och det är egentligen ingen nytta med att köra dom på syntetolja. Tändkulemotorer och andra tvåtaktare skall gå på olja som är avsedd att förbrännas, och syntetoljor för fyrtaktmotorer är inte avsedda för det. Därför kan syntetolja skapa ännu mer sot och koks i en tändkula snarare än att lösa upp gammal. Egentligen är inte mineralolja för fyrtaktare heller avsedda att förbrännas, men det går bra.

Oljans funktion i en motor

Oljan skall vara ett mellanskikt mellan två ytor som glider mot varann. Om skiktet som också kallas oljefilm brister kommer ytorna i kontakt med varann. Nötningen i ett korrekt utfört glidlager med bra oljefilm är extremt liten. Det lär finnas en BM 1053-motor som gått 30000 timmar utan renovering. Om den gått med i genomsnitt 1500 varv/minut har den snurrat 2 700 000 000 varv. Ramlagret i en sådan motor har en diameter av 82,5 mm, varje varv glider vevaxeln 0,259 meter i ramlagret. Vevaxeln har vid 30 000 timmar glidit 699 300 000 meter i sina lager. Det är nästan 70 000 mil!

Oljetryck

Trycket i sig är egentligen inte så viktigt för en glidlagrad motor. Glidlagret i sig fungerar som en excenterpump och bygger upp ett tryck som är mycket högre än det oljepumpen kan prestera. Däremot måste ett glidlager hela tiden förses med tillförsel av ny olja. Oljeflödet är viktigare än trycket, och att oljan når alla lager i motorn. Tidigare nämndes cetrifugalrening av olja och den effekten kan ställa till det också i t.ex. vevaxlar med invändiga oljekanaler. Föroreningarna kan samlas i t.ex. en vevtapp och pressas samman på grund av centrifugalkraften och med tiden så byggs samlingen på och till sist blir det en propp som stryper oljeflödet till vevtappslagret.

Oljebyten - när?

På en motor som går lite (mindre än ett bytesintervall/år), sällan och säsongsbetonat bör oljan bytas på hösten. Detta för att oljan skall vara färsk och kunna suga upp vatten under den fuktiga årstiden. Naturligtvis är det bra att byta även på våren om man haft t.ex. motorcykeln avställd under vintern, men skall man bara byta en gång bör det göras på hösten. Samma sak om en motor skall stå stilla länge, den mår bäst av att få ny olja i sig innan den ställs. Man bör också hälla en eller ett par matskedar olja i tändstiftshålet och dra runt motorn ett par varv för att rostskydda cylinderväggarna. På en tvåtaktare skall man vara sparsam med oljan eftersom den kan rinna ner i vevhuset. Nästa gång den startas och blir varm kan den börja gå på oljan och varva ihjäl sig. Tro mig, det har hänt mig med en mopedmotor som gick trots att jag ryckte tändkabeln. Det är väldigt svårt att få stopp på en motor som gör så, om man har is i magen kan man skruva ut tändstiftet eller om det är en tändkulemotor lossa tilluftventilen så att den inte kan bygga upp vevhuskompressionen.

På en motor som stått länge (flera år) bör oljan bytas innan den startas upp. Problemet är bara att få ut den gamla oljan. Värme underlättar eftersom oljan blir mer lättflytande då, men det är risktagning att köra den varm med den gamla oljan. Gasol på oljetråget eller brasa under rekommenderas inte. Kupévärmaren och lång tid är en snällare variant. Allra bäst är om tråget kan tas ner och rengöras. Det finns också firmor som erbjuder invändig motortvätt. Denna metod går ut på att en olja med starkt lösande effekt pumpas runt i motorns smörjsystem och filtreras i ett externt filter som fångar betydligt mindre partiklar än vad det normala oljefiltret klarar.

Viskositet

Numera mäts oljans viskositet (hur lättflytande den är) enligt SAE-norm. En SAE 10-olja är lättflytande och en SAE 90 är trögflytande. Viskositeten ändras med temperaturen, när oljan är varm är den mer lättflytande. Multigrade-oljor spänner över flera viskositetsklasser, en 10-40-olja är som en 10-olja när den är kall och 40-olja när den är varm.

Startsidan